اتمام مهلت ارسال تکالیف

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

حداکثر تا آخر وقت روز جمعه مورخ 99/10/26 لیست نهایی تکالیف دریافت شده بر روی سایت قرار خواهند گرفت. (اگر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به این شماره 09981442343 واتساپ نمایید.  تا بررسی شود. پیام واتساپ نه تماس .اسم شماره، دانشجویی و درس. فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

از مورخ 99/10/30 به بعد نمرات به مرور در سایت گلستان قرار خواهند گرفت.

تحت هیچ شرایطی تماس ، پیام و ... نگیرید همه چیز در این سایت به روشنی اعلام شده است.


این بخش اختصاص دارد به مدیران.

بازگشت


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 380
  • 0