در ارتباط با درس پروژه و کارورزی دانشجویان واحد سردشت

دانشجویان عزیز ( فقط واحد سردشت) که درس پروژه و کارورزی با بنده دارند تا 25 ماه تکالیف خودتان را از طریق فرم سایت ارسال نمایید.

لینک فرم شماره 1 ارسال تکالیف

 

لینک شماره 2 ارسال تکالیف ( پیشنهاد می شود از این فرم استفاده کنید )
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 329
  • 0