در ارتباط با نمرات و نحوه وارد نمودن آنها

دانشجویان گرامی توجه فرمائید برای هیچ شخصی تا کنون نمره وارد سیستم گلستان ننموده ام تا تاریخ 99/11/7 کلیه نمرات یکجا وارد خواهند شد هنوز بررسی نمودن تکالیف به اتمام نرسیده است. لطفاً تحت هیچ شرایطی برای عدم ثبت نمره تماس نگیرید و از ارسال پیام خودداری نمایید.

مهلت ارسال تکالیف در تاریخ 99/10/25 به اتمام رسید و برای آن دسته از دانشجویانی که موفق به ارسال نشده اند غیبت درج خواهد شد . تحت هیچ شرایطی درخواست ارسال ننمایید.


این بخش اختصاص دارد به مدیران.

بازگشت


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 229
  • 0