نمرات اعلام شده

نمرات تمامی دروس اعلام شده است باز تاکید می شود با توجه به اینکه برای میان ترم و پایان ترم یک فعالیت به دانشجو داده شده است لذا نمره اعلام شده از 20 می باشد. 

دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند از آنها امتحان شفاهی می گیرم ( هر نمره ای که از شفهی بگیرند همون را وارد خواهم نمود )
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 367
  • 0