دقت در ارسال تکالیف

توجه :

دقت کنید

دانشجوی محترم لطفاً تمام عکس های مربوط به تکالیف یک درس را یکجا و همزمان در گزینه " پیوست فایل های تکالیف" انتخاب کنید و سپس گزینه ارسال نهایی را بزنید. تکمیل نمودن فرم برای تک تک عکس تکالیف درست نمی باشد. در صورت مواجه شدن با خطا از برنامه های کاهش حجم استفاده نمایید.

به یاد داشته باشید در صورتی که ایمیل خودتان را در قسمت "ایمیل دانشجو" وارد نموده اید و بعد از یک روز برای شما ایمیل ارسال نشود دوباره تکالیف را بفرستید در صورتی که ایمیل وارد ننموده اید برای شما ایمیل ارسال نمی شود پس بهتر است صد در صد جهت اطمینان از دریافت فعالیت شما توسط سایت، ایمیل خودتان را وارد نمایید.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 1132
  • 0