لغو امتحانات میان ترم

توجه توجه

با توجه به عدم آشنایی تعداد زیادی از دانشجویان با سامانه پیام من و (همچنین دریافت هزینه از دانشجویان ) و آماده نبودن سیتم اورسان برای امتحانات میان ترم، لذا طی هماهنگی صورت گرفته با استان، برای دروس بنده تنها از دانشجویان محترم امتحان پایان ترم گرفته خواهد شد و نمره بر مبنای 20 محاسبه خواهد شد.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 324
  • 0