درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

دانشجویانی که این درس رو با بنده دارند برای واحد عملی باید دو مصاحبه شغلی و خانوادگی با نزدیکانشان داشته باشد و چگونگی روند هر مصاحبه را جداگانه به صورت دست نویس آماده نمایند و آن را به ایمیل proje.pnu2@gmail.com  تا مورخ 10 خرداد ارسال دارند. توجه داشته باشید تمام موارد ذکر شده در هر مصاحبه را با دقت یادداشت نمایید ( از جمله نحوه بیان کردن مشکل توسط مراجع ، نوع مشکل، نوع روش بکار گرفته برای مشاوره ، توصیه های شما و ... )
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 79
  • 0