در ارتباط با واحد درسی پروژه و کارورزی - فقط دانشجویان واحد سردشت

دانشجویان عزیز برای این دو درس کلاس برگزار شده و آنچه لازم بوده در کلاس توضیح داده شده است و بر روی همین وبط سایت نیز برای آن دسته از دانشجویانی که در کلاس تشریف نداشتند نحوه انجام کار عملی قرار داده شده است . ضمناً برای این دو درس هیچ گونه امتحانی اخذ نخواهد شد.

لینک مربوط به دروس کارورزی و پروژه
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 187
  • 0