ارسال تکالیف کارورزی و پروژه

توجه                                 توجه

دانشجوی عزیز تکالیف کارورزی و پروژه را به آی دی ( آدرس) زیر ایمیل فرمائید.

proje.pnu2@gmail.com

ضمناً از ارسال ایمیل خود اسکرین شات گرفته و تا ثبت نمره نزد خودتان نگه دارید.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 736
  • 0