نمرات سنجش و اندازه گیری

نمرات درس سنجش و اندازه گیری بر روی سایت گلستان قرار داده شد.

نحوه نمره گذاری بدین شیوه است:

1- دانشجویانی که قبل از ساعت 11 وارد سایت شده اند و بیش از بیست دقیقه سوالات در دست آنها بوده است دقیقاً همان نمره ای که در اورسان گرفته اند همان نمره در سیستم گلستان برای آنها ثبت شده است.

2- دانشجویانی که بعد از ساعت11 وارد سایت اورسان شده و کمتر از 8 دقیقه سوالات در دست آنها بوده حداکثر 1.25 نمره کمتر از نمره ای که در اورسان گرفته اند برای آنها ثبت شده است.

3- دانشجویانی که بعد از ساعت 11 وارد سایت اورسان شده اند و بین 9 تا 12 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده حداکثر 1 نمره از آنها کسر شده است ( از نمره ای که در اورسان گرفته اند ).

4- دانشجویانی که بعد از ساعت 11 وارد سایت اورسان شده اند و بین 13 تا 18 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده به تناسب حضور در اورسان تا 75% نمره از آنها کسر شده است

دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند امتحان شفاهی بدهند لذا در قسمت اعتراض به نمره سیستم گلستان، درخواست اعتراض را با مضمون " درخواست امتحان شفاهی آنلاین" ثبت نمایند.

توجه داشته باشید تنها راه اصلاح نمره امتحان شفاهی آنلاین می باشد لذا به هیچ عنوان درخواست ارفاق و کمک به غیر از امتحان شفاهی ننمایید.

زمان شروع آزمون 10:30 دقیقه بوده است که حداکثر نیم ساعت فرصت جهت ورود دانشجو در نظر گرفته شده است در حالی که توسط دانشگاه هیچ اختلالی در ورود دانشجویان گزارش نشده است . متاسفانه بعضی از دانشجویان به جای اینکه اول وارد اورسان شوند در گروه های تقلبی وارد شده و پاسخ های درست را یادداشت نموده و سپس وارد سایت اورسان شده اند که در کمتر از 5 دقیقه به زدن گزینه های صحیح اقدام نموده اند!!!!!!!!! توجه داشته باشید حتی اگر مولف کتاب هم بخواهد این امتحان را بدهد حداقل 10 دقیقه طول می کشد !!!
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 160
  • 0