دانشجویان بدون نمره در درس نظارت و راهنمایی در سایت اورستان

دانشجویان زیر در سایت اورسان برای آنها نمره ای ثبت نشده است و می توانند امتحان شفاهی بدهند. در مورخ 28-29-30 مرداد در واتساپ و در قسمت اعتراض به نمره درخواست تعیین زمان برای امتحان شفاهی داده شود نهایتا تا 30 مرداد باید امتحان شفاهی داده شود - . البته جای تعجب است با وجود شروع آزمون از ساعت 8 چرا بعضی از دانشجویان با بیش از 40 دقیقه تاخیر وارد سایت شده اند!!!!!!!! مطمئناً نحوه ورود کماکان فی السابق در نظر گرفته خواهد شد.

البته دانشجویانی که فرصت کلیک کردن پایان آزمون نداشته و برای آنها نمره ثبت نشده است در چند روز آینده دانشگاه خودش پایان آزمون برای کلیه دروس خواهد زد و ممکن است نمره آن وقت اعلام شود ( در ترم گذشته این مورد انجام گرفت و نمرات زیادی اعلام شد)
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 123
  • 0