در ارتباط با نمرات آزمون درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی

دانشجویان گرامی :

- موظف هستید رآس ساعت تعیین شده در سیستم اورسان وارد بشوید حداکثر تاخیر در ورود به سیستم 20 دقیقه قابل قبول می باشد حتی در امتحان های حضوری بعد از 20 دقیقه از زمان شروع به هیچ دانشجویی طبق دستورالعمل اجازه ورود به جلسه امتحان نمی دهند حتی اگر زمان امتحان 3 ساعت باشد. 

- زمان تعیین شده بر اساس تعداد سوالات ومیزان دشواری آنها می باشد.

- دانشجویانی که قبل از ساعت 8:20 وارد اورسان شده اند و نمره 3.5  به بالا گرفته اند مساعدت لازم صد در صد خواهد شد ( قبول ) .

- دانشجویانی که قبل از ساعت 8:05 دقیقه وارد سایت شده اند و نمره 5 به بالا گرفته اند. ضمن تشکر از این دسته از دانشجویان ، اعلام می گردد بالاترین نمرات برای آنها ثبت می شود.

- برای آن دسته از دانشجویانی که قبل از ساعت 8:20 وارد سایت شده اند ولی نمره ای برای آنها در اورسان نشان داده نشده ، می توانند در امتحان شفاهی با تعیین وقت قبلی در مورخ 28-29-30 مرداد شرکت کنند.

- برای آن دسته از دانشجویانی که بعد از ساعت 8:40 وارد سایت شده اند دقیقاً همان نمره سایت اورسان در سیستم گلستان درج خواهد شد.

- برای آن دسته از دانشجویانی که در فاصله 8:21 تا 8:39 وارد سایت شده اند حداکثر مساعدت در حد 1.5 نمره ( بر مبنای 12) خواهد شد.

- برای آن دسته از دانشجویانی که نتوانسته اند در امتحان شرکت کنند غیبت درج خواهد شد.

- آن دسته از دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند  در امتحان شفاهی با تعیین وقت قبلی در مورخ 28-29-30 مرداد شرکت کنند.

- تعیین وقت قبلی برای واجدین شرایط امتحان شفاهی تنها از طریق واتساپ و یا در قسمت اعتراض به نمره سیستم گلستان ، انجام می گیرد.

- مجدداً از دانشجویانی که با نهایت تلاش و بدون استفاده از کمک دیگران توانسته اند نمره 5 به بالا را در امتحان کسب نمایند نهایت تقدیر را دارد.

---- از اینکه موارد فوق را خوب مطالعه می کنید سوالات بی مورد را نمی پرسید سپاسگزاریم---

باز تاکید می گردد از تماس غیر ضروری به جهت تعداد زیاد دانشجویان خودداری فرمایید چون تمام مطالب روشن و واضح می باشد و اگر قرار باشد مساعدت و ارفاقی صورت بگیرد به صورت کلی برای همه دانشجویان متناسب با شرایط در نظر گرفته خواهد شد.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 84
  • 0