زمان ثبت نمرات سنجش و اندازه گیری

دانشجوی گرامی :

لطفاً تحت هیچ شرایطی برای نحوه ثبت نمره و ... با بنده تماس نگیرید .

- تا پایان هفته نمرات سنجش و اندازه گیری ثبت خواهند شد .

-اگر ارفاقی صورت بگیرد طبق اصول و قاعده به همه ی دانشجویان یکسان صورت خواهد گرفت.

- در صورتی که نتوانسته اید در آزمون شرکت کنید غیبت درج خواهد شد و هیچ گونه تکلیفی از جمله خلاصه نویسی و ... نداریم.

- مشکل اینترنت و عدم ورود به سایت و گرانی شهریه و ترم آخر بودن، استرس داشتن، کتاب نداشتن و ... به بنده مربوط نمی شود.

- آزمون از 12 نمره بوده که بر مبنای 20 محاسبه شده است یعنی هر نمره ای که در آزمون گرفته اید بر مبنای بیست محاسبه خواهد شد.

- ترم تابستان برای دروس بنده فقط و فقط آزمون پایان ترم داشته که بر مبنای 20 محاسبه خواهد شد.

- دانشجویانی که موفق به عدم ثبت نهایی آزمون نشده اند بعد از پایان امتحانات ترم تابستان، سیستم برای آنها پایان آزمون را ثبت خواهد نمود و آن وقت نمره نمایش داده می شود و این قسمت مربوط به بنده نمی باشد.

- اعتراض به نمره ثبت شده در سیستم گلستان اعلام شود. برای ارفاق اعتراض ثبت نکنید تت هیچ شرایطی.

لطفاً از پیام و تماس های غیر ضروری خودداری شود.

ضمناً حضور شما و نحوه اظهار نظرهای شما در گروه های تلگرامی و ... بیانگر شخصیت و فرهنگ و دانش شماست.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 63
  • 0