در ارتباط با معدل ترم تابستان

دانشجوی گرامی :

نمرات ترم تابستان در معدل ترم آینده هیچ تاثیری ندارند.

نمرات مردودی در معدل کل هیچ تاثیری ندارند.

ترم تابستان مشروطی ندارد.

 
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 46
  • 0