نمرات سنجش ثبت شدند

دانشجوی گرامی :

نمرات درس سنجش و اندازه گیری قرار بر این بود تا 5 شهریور ثبت بشوند اما با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به ثبت پایان آزمون نشده بودند و نمره برای آنها اعلام نشده بود لذا تا قطعی شدن نمرات آنها (7/ شهریور) اقدام به ثبت نمرات سایر دانشجویان ننمودم.

 

- همانطور که چند روز قبل از امتحان سنجش اعلام نموده بودم که هر نمره ای که از اورسان بگیرید همان نمره را در سیستم گلستان ثبت می نمایم ولی با نهایت ارفاق به دانشجویانی حداکثر بعد از 20 دقیقه وارد اورسان شده اند 1.5 نمره ارفاق شده است و در صورتی که نسبت به نمره اعتراض داید در سیتم گلستان و یا در واتساپ اعلام امتحان شفاهی بنمائید تا برای شما زمان برای امتحانم شفاهی آنلاین واتساپی تعیین شود.

- دانشجویانی که نمره 5 به بالا گرفته اند و حداکثر بعد از 20 دقیقه وارد اورسان شده اند نهایت ارفاق به آنها شده است.

- توجه داشته باشید امتحان شفاهی از کل کتاب به صورت تصویری آنلاین بوده و در 11-12 شهریور گرفته می شود.

- هیچ گونه تکلیفی به غیر از امتحان شفاهی نداریم.

- دانشجویانی که موفق به شرکت در آزمون اورسان نشده اند برای آنها غیبت درج خواهد شد.

- به کلیه دانشجویان به یک اندازه ارفاق شده است لذا درخواست ارفاق حتی در حد یک صدم ننمائید.

- لطفاً به جهت تعداد زیاد دانشجویان اکیداً از تماس تلفنی خودداری فرمائید تمام موارد روشن می باشد.

 

 
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 41
  • 0