وب سایت علمی پژوهشی و فرهنگی دکتر عبدالرحیم جهان آرا : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1399

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعملیات
Farsi کلیپ آموزشی نحوه ارسال فعالیت های میان ترم و کاهش حجم تصاویر043990چهارشنبه 5 آذر ماه 1399  
Farsi پایان ترم : در خصوص امتحانات پایان ترم030630چهارشنبه 5 آذر ماه 1399  
Farsi دقت در ارسال تکالیف011320سه شنبه 4 آذر ماه 1399  
Farsi کاهش حجم تصاویر در ارسال تکالیف میان ترم021840سه شنبه 4 آذر ماه 1399  
Farsi ارسال تکالیف میان ترم055390دوشنبه 3 آذر ماه 1399