وب سایت علمی پژوهشی و فرهنگی دکتر عبدالرحیم جهان آرا : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1399

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعملیات
Farsi کلیپ آموزشی نحوه ارسال فعالیت های میان ترم و کاهش حجم تصاویر045760چهارشنبه 5 آذر ماه 1399  
Farsi پایان ترم : در خصوص امتحانات پایان ترم031900چهارشنبه 5 آذر ماه 1399  
Farsi دقت در ارسال تکالیف012580سه شنبه 4 آذر ماه 1399  
Farsi کاهش حجم تصاویر در ارسال تکالیف میان ترم023060سه شنبه 4 آذر ماه 1399  
Farsi ارسال تکالیف میان ترم057050دوشنبه 3 آذر ماه 1399