وب سایت علمی پژوهشی و فرهنگی دکتر عبدالرحیم جهان آرا : آرشیو مطالب

ارديبهشت-ماه 1400

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعملیات
Farsi در ارتباط با واحد درسی پروژه و کارورزی - فقط دانشجویان واحد سردشت01850جمعه 31 ارديبهشت ماه 1400  
Farsi برنامه امتحانی دروس بنده01060سه شنبه 28 ارديبهشت ماه 1400  
Farsi درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده0790سه شنبه 28 ارديبهشت ماه 1400  
Farsi لغو امتحانات میان ترم03250جمعه 17 ارديبهشت ماه 1400  
Farsi کارورزی و پروژه دانشجویان واحد سردشت ( فقط واحد سردشت)04430پنجشنبه 9 ارديبهشت ماه 1400