وب سایت علمی پژوهشی و فرهنگی دکتر عبدالرحیم جهان آرا : آرشیو مطالب

تير-ماه 1400

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعملیات
Farsi دروس ترم تابستان0550چهارشنبه 30 تير ماه 1400  
Farsi نحوه محاسبه نمره نهایی در سیستم گلستان0540چهارشنبه 9 تير ماه 1400  
Farsi نمرات تربیت رسانه ای0490چهارشنبه 9 تير ماه 1400  
Farsi نمرات سنجش و اندازه گیری0410چهارشنبه 9 تير ماه 1400  
Farsi ثبت نمرات در سیستم گلستان0500سه شنبه 8 تير ماه 1400  
Farsi نمرات آموزش و پرورش تطبیقی0480سه شنبه 8 تير ماه 1400  
Farsi نظارت و راهنمایی تعلیماتی0420دوشنبه 7 تير ماه 1400  
Farsi نحوه نمره گذاری درس نظارت0640يكشنبه 6 تير ماه 1400  
Farsi در ارتباط با شیوه نمره گذاری چند درس0680جمعه 4 تير ماه 1400  
Farsi ارسال تکالیف کارورزی و پروژه0850چهارشنبه 2 تير ماه 1400