وب سایت علمی پژوهشی و فرهنگی دکتر عبدالرحیم جهان آرا : آرشیو مطالب

تير-ماه 1400

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعملیات
Farsi دروس ترم تابستان04060چهارشنبه 30 تير ماه 1400  
Farsi نحوه محاسبه نمره نهایی در سیستم گلستان02720چهارشنبه 9 تير ماه 1400  
Farsi نمرات تربیت رسانه ای02230چهارشنبه 9 تير ماه 1400  
Farsi نمرات سنجش و اندازه گیری01600چهارشنبه 9 تير ماه 1400  
Farsi ثبت نمرات در سیستم گلستان01560سه شنبه 8 تير ماه 1400  
Farsi نمرات آموزش و پرورش تطبیقی02000سه شنبه 8 تير ماه 1400  
Farsi نظارت و راهنمایی تعلیماتی01390دوشنبه 7 تير ماه 1400  
Farsi نحوه نمره گذاری درس نظارت01960يكشنبه 6 تير ماه 1400  
Farsi در ارتباط با شیوه نمره گذاری چند درس01620جمعه 4 تير ماه 1400  
Farsi ارسال تکالیف کارورزی و پروژه01870چهارشنبه 2 تير ماه 1400