توجه : در ارتباط با اعلام تکالیف رسیده

دانشجوی عزیز توجه داشته باشید :

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به این شماره 09981442343 واتساپ نمایید.  تا بررسی شود. پیام واتساپ نه تماس .اسم شماره، دانشجویی و درس. فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

باز تاکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان تماس نگیرید و پیام نفرستید همه ی موارد روشن و واضح می باشد چند بار مطالب رو بخونید . لطفا با رعایت دستورالعمل ها شخصیت و احترام خودتان را نگه دارید.

 

برای مشاهده تکالبف دریافت شده درس تربیت رسانه ای ، کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده درس جامعه شناسی آموزش و پرورش .کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده سنجش و اندازه گیری . کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده درس آموزش و پرورش تطبیقی .کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی .کلیک کنید.

 

نمرات از تاریخ 99/10/30 به بعد به مرور اعلام و وارد لیست می شوند لطفاً سوال نفرمائید.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 3724
  • 0