تکالیف دریافت شده درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی

توجه کنید: لیست تکالیف ارسالی درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی 

علامت + نشانه تعداد دفعات ارسال تکلیف توسط دانشجو است. مثلاً + + یعنی دانشجو دو دفعه یک تکلیف را فرستاده است.

اعداد نشانگر تعداد فایل های است که دانشجو با هر دفعه ارسال پیوست نموده است مثلا (6 7) یعنی دانشجو دو دفعه فرستاده اما در دفعه اول 6 فایل و در دفعه دوم 7 فایل را پیوست نموده است .

از شماره و گروه درسی جهت پیدا نمودن سریع شماره دانشجویی خودتان در لیست استفاده کنید اسامی کلیه دانشجویان در لیست قرار دارد ( دانشجویانی که تکلیف فرستاده اند و چه آنهای که نفرستاده اند.)

 

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به شماره 09981442343 واتساپ نمایید،  تا بررسی گردد. (پیام واتساپ نه تماس) اسم، شماره دانشجویی و نام درس را به شماره فوق الذکر ارسال نمایید. (فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

نمرات شما بعد از 99/10/30 به مرور اعلام خواهد شد

تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوانی تماس و یا پیام نفرستید موارد روشن و واضح می باشد.

بسیار متاسفم برای افرادی که چند بار در طول یک ساعت تکلیف را پی در پی فرستاده اند کاش موارد و نحوه ارسال تکالیف را  رعایت می نمودند. دانشجویانی که در عرض دو ساعت 12 بار تکلیف ارسال نموده و هر دفعه چند فایل را پیوست کرده آیا مطالی این سایت را مطالعه ننموده اند؟ آیا کلیپ آموزشی نحوه ارسال تکالیف و کاهش حجم فایل را ملاحظه ننموده اند؟ آیا اخطارهای فرم در ارسال ناموفق را مطالعه ننموده اند؟ وقتی که سیستم حتی دقیقه و ثانیه ارسال را ثبت نموده و دانشجو در عرض 10 دقیقه دو بار تکالیف یکسان را با حجم 32 گیگ ارسال نموده باز جوابی برای عدم رعایت دستورالعمل ارسال دارد؟ کدام سایت ایرانی می تواند بالای 15 مگ را به عنوان مدارک آپلود نماید؟ حتی ایمیل یاهو بیشتر از 20 مگ را نمی تواند آپلود کند پس چطور دانشجوی محترم حجم 25 مگ تکلیف را می خواهد در سایت ارسال نماید!!!!!!!!!!!! فقط مونده ام این کلیپ آموزشی نحوه ارسال تکالیف و کاهش حجم تکالیف را برای چی و چه کسی در این سایت قرار داده ام؟

 

جهت دریافت لیست کلیک کنید

  • 1743
  • 0
ادامه مطلب

تکالیف دریافت شده درس آموزش و پرورش تطبیقی

توجه کنید: لیست تکالیف ارسالی درس آموزش و پرورش تطبیقی

علامت + نشانه تعداد دفعات ارسال تکلیف توسط دانشجو است. مثلاً + + یعنی دانشجو دو دفعه یک تکلیف را فرستاده است.

اعداد نشانگر تعداد فایل های است که دانشجو با هر دفعه ارسال پیوست نموده است مثلا (6 7) یعنی دانشجو دو دفعه فرستاده اما در دفعه اول 6 فایل و در دفعه دوم 7 فایل را پیوست نموده است .

از شماره و گروه درسی جهت پیدا نمودن سریع شماره دانشجویی خودتان در لیست استفاده کنید اسامی کلیه دانشجویان در لیست قرار دارد ( دانشجویانی که تکلیف فرستاده اند و چه آنهای که نفرستاده اند.)

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به شماره 09981442343 واتساپ نمایید،  تا بررسی گردد. (پیام واتساپ نه تماس) اسم، شماره دانشجویی و نام درس را به شماره فوق الذکر ارسال نمایید. (فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

نمرات شما بعد از 99/10/30 به مرور اعلام خواهد شد

تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوانی تماس و یا پیام نفرستید موارد روشن و واضح می باشد.

بسیار متاسفم برای افرادی که چند بار در طول یک ساعت تکلیف را پی در پی فرستاده اند کاش که حداقل درآموزش و پرورش تطبیقی، موارد و نحوه ارسال تکالیف را  رعایت می نمودند. دانشجویانی که در عرض دو ساعت 12 بار تکلیف ارسال نموده و هر دفعه چند فایل را پیوست کرده آیا مطالی این سایت را مطالعه ننموده اند؟ آیا کلیپ آموزشی نحوه ارسال تکالیف و کاهش حجم فایل را ملاحظه ننموده اند؟ آیا اخطارهای فرم در ارسال ناموفق را مطالعه ننموده اند؟ وقتی که سیستم حتی دقیقه و ثانیه ارسال را ثبت نموده و دانشجو در عرض 10 دقیقه دو بار تکالیف یکسان را با حجم 32 گیگ ارسال نموده باز جوابی برای عدم رعایت دستورالعمل ارسال دارد؟ کدام سایت ایرانی می تواند بالای 15 مگ را به عنوان مدارک آپلود نماید؟ حتی ایمیل یاهو بیشتر از 20 مگ را نمی تواند آپلود کند پس چطور دانشجوی محترم حجم 25 مگ تکلیف را می خواهد در سایت ارسال نماید!!!!!!!!!!!! فقط مونده ام این کلیپ آموزشی نحوه ارسال تکالیف و کاهش حجم تکالیف را برای چی و چه کسی در این سایت قرار داده ام؟

 

جهت دریافت لیست کلیک کنید

  • 1018
  • 0
ادامه مطلب

تکالیف دریافت شده درس سنجش و اندازه گیری

توجه کنید: لیست تکالیف ارسالی درس سنجش و اندازه گیری

علامت + نشانه تعداد دفعات ارسال تکلیف توسط دانشجو است. مثلاً + + یعنی دانشجو دو دفعه یک تکلیف را فرستاده است.

اعداد نشانگر تعداد فایل های است که دانشجو با هر دفعه ارسال پیوست نموده است مثلا (6 7) یعنی دانشجو دو دفعه فرستاده اما در دفعه اول 6 فایل و در دفعه دوم 7 فایل را پیوست نموده است .

از شماره و گروه درسی جهت پیدا نمودن سریع شماره دانشجویی خودتان در لیست استفاده کنید اسامی کلیه دانشجویان در لیست قرار دارد ( دانشجویانی که تکلیف فرستاده اند و چه آنهای که نفرستاده اند.)

 

نمرات شما بعد از 99/10/30 به مرور اعلام خواهد شد

تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوانی تماس و یا پیام نفرستید موارد روشن و واضح می باشد.

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به شماره 09981442343 واتساپ نمایید،  تا بررسی گردد. (پیام واتساپ نه تماس) اسم، شماره دانشجویی و نام درس را به شماره فوق الذکر ارسال نمایید. (فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

 

بسیار متاسفم برای افرادی که چند بار در طول یک ساعت تکلیف را پی در پی فرستاده اند کاش که حداقل در سنجش و اندازه گیری ، موارد و نحوه ارسال تکالیف را  رعایت می نمودند. دانشجویانی که در عرض دو ساعت 12 بار تکلیف ارسال نموده و هر دفعه چند فایل را پیوست کرده آیا مطالی این سایت را مطالعه ننموده اند؟ آیا کلیپ آموزشی نحوه ارسال تکالیف و کاهش حجم فایل را ملاحظه ننموده اند؟ آیا اخطارهای فرم در ارسال ناموفق را مطالعه ننموده اند؟ وقتی که سیستم حتی دقیقه و ثانیه ارسال را ثبت نموده و دانشجو در عرض 10 دقیقه دو بار تکالیف یکسان را با حجم 32 گیگ ارسال نموده باز جوابی برای عدم رعایت دستورالعمل ارسال دارد؟ کدام سایت ایرانی می تواند بالای 15 مگ را به عنوان مدارک آپلود نماید؟ حتی ایمیل یاهو بیشتر از 20 مگ را نمی تواند آپلود کند پس چطور دانشجوی محترم حجم 25 مگ تکلیف را می خواهد در سایت ارسال نماید!!!!!!!!!!!! فقط مونده ام این کلیپ آموزشی نحوه ارسال تکالیف و کاهش حجم تکالیف را برای چی و چه کسی در این سایت قرار داده ام؟

 

جهت دریافت لیست کلیک کنید

  • 1428
  • 0
ادامه مطلب

تکالیف دریافت شده درس جامعه شناسی آموزش و پرورش

توجه کنید: لیست تکالیف ارسالی درس جامعه شناسی آموزش و پرورش 

علامت + نشانه تعداد دفعات ارسال تکلیف توسط دانشجو است. مثلاً + + یعنی دانشجو دو دفعه یک تکلیف را فرستاده است.

اعداد نشانگر تعداد فایل های است که دانشجو با هر دفعه ارسال پیوست نموده است مثلا (6 7) یعنی دانشجو دو دفعه فرستاده اما در دفعه اول 6 فایل و در دفعه دوم 7 فایل را پیوست نموده است .

از شماره و گروه درسی جهت پیدانمودن سریع شماره دانشجویی خودتان در لیست استفاده کنید اسامی کلیه دانشجویان در لیست قرار دارد ( دانشجویانی که تکلیف فرستاده اند و چه آنهای که نفرستاده اند.)

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به شماره 09981442343 واتساپ نمایید،  تا بررسی گردد. (پیام واتساپ نه تماس) اسم، شماره دانشجویی و نام درس را به شماره فوق الذکر ارسال نمایید. (فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

نمرات شما بعد از 99/10/30 به مرور اعلام خواهد شد

تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوانی تماس و یا پیام نفرستید موارد روشن و واضح می باشد.

بسیار متاسفم برای افرادی که چند بار در طول یک ساعت تکلیف را پی در پی فرستاده اند کاش که حداقل در درس تربیت رسانه ای موارد و نحوه ارسال تکالیف را  رعایت می نمودند.

 

جهت دریافت لیست کلیک کنید

  • 1355
  • 0
ادامه مطلب

توجه : در ارتباط با اعلام تکالیف رسیده

دانشجوی عزیز توجه داشته باشید :

ارسال تکالیف تا ساعت 15 مورخ 99/10/25 مقدور بود و بر روی سایت فرم های ارسال تکالیف فعال بودند که هم اکنون ارسال تکالیف مقدور نبوده و مهلت به اتمام رسیده است.

دانشجوی عزیز گر تکلیف فرستاده ای و اسمتان در لیست نبود مشخصات خودتان را به این شماره 09981442343 واتساپ نمایید.  تا بررسی شود. پیام واتساپ نه تماس .اسم شماره، دانشجویی و درس. فایل را ارسال ننمایید فقط مشخصات)

باز تاکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان تماس نگیرید و پیام نفرستید همه ی موارد روشن و واضح می باشد چند بار مطالب رو بخونید . لطفا با رعایت دستورالعمل ها شخصیت و احترام خودتان را نگه دارید.

 

برای مشاهده تکالبف دریافت شده درس تربیت رسانه ای ، کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده درس جامعه شناسی آموزش و پرورش .کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده سنجش و اندازه گیری . کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده درس آموزش و پرورش تطبیقی .کلیک کنید.

 

برای مشاهده تکالیف دریافت شده درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی .کلیک کنید.

 

نمرات از تاریخ 99/10/30 به بعد به مرور اعلام و وارد لیست می شوند لطفاً سوال نفرمائید.

  • 3891
  • 0
ادامه مطلب