نمرات میان ترم سنجش و اندازه گیری

دانشجویان عزیز:

نمرات میان ترم درس سنجش و اندازه گیری وارد سایت گلستان گردید و ارفاق به صورت کلی و یکسان به شیوه زیر اعمال شد ( فقط برای دانشجویانی که میان ترم شرکت نموده اند).

1- دانشجویانی که قبل از 12:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) 2 نمره ارفاق شده است.

2- دانشجویانی که قبل از 12:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و نمره پایان ترم آنها 16 به بالا می باشد ( بر حسب 20 )، برای آنها نمره میان ترم 8 قرار داده شده است.

3- دانشجویانی که قبل از 12:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و مجموع نمره میان ترم و پایان ترم آنها (پایان ترم بر حسب 12 ) ، بالاتر از 9 بود برای قبول شدن حداکثر 2.5 نمره ارفاق شده است.

4- هیچ تکلیفی و آزمون مجددی برای کسانی که نمره قبولی نگرفته اند ، قابل قبول نیست.

5- برای آن دسته از افرادی که در گروه های تلگرامی به نمایش شخصیت و ذاتشان می پردازند هیچ گونه ارفاقی نشده است.

6- در صورتی که نمره میان ترم به ضرر شما باشد سیستم گلستان آن را نادیده خواهد گرفت و نمره پایان ترم شما را بر حسب 20 محاسبه خواهد نمود.

دانشجوی گرامی تمام موارد روشن بوده و نیازی به تماس تلفنی و پیام و ... نمی باشد لطفاً اکیداً از تماس تلفنی برای ارفاق خارج از موارد فوق خودداری فرمائید.

 • 99
 • 0
ادامه مطلب

ثبت نمرات آموزش و پرورش تطبیقی ترم تابستان

دانشجویان عزیز:

نمرات میان ترم درس آموزش و پرورش تطبیقی وارد سایت گلستان گردید و ارفاق به صورت کلی و یکسان به شیوه زیر اعمال شد ( فقط برای دانشجویانی که میان ترم شرکت نموده اند).

1- دانشجویانی که قبل از 9:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) 2 نمره ارفاق شده است.

2- دانشجویانی که قبل از 9:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و نمره پایان ترم آنها 16 به بالا می باشد ( بر حسب 20 )، برای آنها نمره میان ترم 8 قرار داده شده است.

3- دانشجویانی که قبل از 9:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و مجموع نمره میان ترم و پایان ترم آنها (پایان ترم بر حسب 12 ) ، بالاتر از 9 بود برای قبول شدن حداکثر 2.5 نمره ارفاق شده است.

4- هیچ تکلیفی و آزمون مجددی برای کسانی که نمره قبولی نگرفته اند ، قابل قبول نیست.

5- برای آن دسته از افرادی که در گروه های تلگرامی به نمایش شخصیت و ذاتشان می پردازند هیچ گونه ارفاقی نشده است.

6- در صورتی که نمره میان ترم به ضرر شما باشد سیستم گلستان آن را نادیده خواهد گرفت و نمره پایان ترم شما را بر حسب 20 محاسبه خواهد نمود.

دانشجوی گرامی تمام موارد روشن بوده و نیازی به تماس تلفنی و پیام و ... نمی باشد لطفاً اکیداً از تماس تلفنی برای ارفاق خارج از موارد فوق خودداری فرمائید.

 • 0
 • 0
ادامه مطلب

ثبت نمرات آموزش و پرورش تطبیقی ترم تابستان

دانشجویان عزیز:

نمرات میان ترم درس آموزش و پرورش تطبیقی وارد سایت گلستان گردید و ارفاق به صورت کلی و یکسان به شیوه زیر اعمال شد ( فقط برای دانشجویانی که میان ترم شرکت نموده اند).

1- دانشجویانی که قبل از 9:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) 2 نمره ارفاق شده است.

2- دانشجویانی که قبل از 9:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و نمره پایان ترم آنها 16 به بالا می باشد ( بر حسب 20 )، برای آنها نمره میان ترم 8 قرار داده شده است.

3- دانشجویانی که قبل از 9:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و مجموع نمره میان ترم و پایان ترم آنها (پایان ترم بر حسب 12 ) ، بالاتر از 9 بود برای قبول شدن حداکثر 2.5 نمره ارفاق شده است.

4- هیچ تکلیفی و آزمون مجددی برای کسانی که نمره قبولی نگرفته اند ، قابل قبول نیست.

5- برای آن دسته از افرادی که در گروه های تلگرامی به نمایش شخصیت و ذاتشان می پردازند هیچ گونه ارفاقی نشده است.

6- در صورتی که نمره میان ترم به ضرر شما باشد سیستم گلستان آن را نادیده خواهد گرفت و نمره پایان ترم شما را بر حسب 20 محاسبه خواهد نمود.

دانشجوی گرامی تمام موارد روشن بوده و نیازی به تماس تلفنی و پیام و ... نمی باشد لطفاً اکیداً از تماس تلفنی برای ارفاق خارج از موارد فوق خودداری فرمائید.

 • 76
 • 0
ادامه مطلب

ثبت نمرات میان ترم درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی

دانشجویان عزیز:

نمرات میان ترم درس نظارت وارد سایت گلستان گردید و ارفاق به صورت کلی و یکسان به شیوه زیر اعمال شد ( فقط برای دانشجویانی که میان ترم شرکت نموده اند).

1- دانشجویانی که قبل از 10:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) 2 نمره ارفاق شده است.

2- دانشجویانی که قبل از 10:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و نمره پایان ترم آنها 16 به بالا می باشد ( بر حسب 20 )، برای آنها نمره میان ترم 8 قرار داده شده است.

3- دانشجویانی که قبل از 10:10:0 وارد آزمون شده اند ( یعنی حداکثر بعد از 10 دقیقه از شروع آزمون ) و مجموع نمره میان ترم و پایان ترم آنها (پایان ترم بر حسب 12 ) ، بالاتر از 9 بود برای قبول شدن حداکثر 2.5 نمره ارفاق شده است.

4- هیچ تکلیفی و آزمون مجددی برای کسانی که نمره قبولی نگرفته اند ، قابل قبول نیست.

5- برای آن دسته از افرادی که در گروه های تلگرامی به نمایش شخصیت و ذاتشان می پردازند هیچ گونه ارفاقی نشده است.

6- در صورتی که نمره میان ترم به ضرر شما باشد سیستم گلستان آن را نادیده خواهد گرفت و نمره پایان ترم شما را بر حسب 20 محاسبه خواهد نمود.

 • 82
 • 0
ادامه مطلب

در ارتباط با ثبت نمرات میان ترم در سیستم گلستان

دانشجوی گرامی تا کنون (1401/5/28) هیچ نمره میان ترمی برای هیچ دانشجویی ثبت ننموده ام و حداکثر تا مورخ 14016/2 نمرات میان ترم را در سیستم گلستان ثبت خواهم نمود. ضمناً برای اطلاع یافتن از جزئیات نمره و نحوه محاسبه نمره نهائی، گزینه " مشاهد نتایج آزمون دانشجو " را در سیستم گلستان کلیک کنید جزئیات دقیق نمره شما ( نمره شما بر مبنای 12 و نمره میان ترم و ... ) در گزینه " مشاهده نتایج آزمون دانشجو " قابل روئیت و بررسی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه نمره شما در سیستم گلستان بر روی این لینک کلیک نمایید.

 • 92
 • 0
ادامه مطلب

پایان آزمون میان ترم تابستان

دانشجویان عزیز امتحانات دروس ترم تابستان به پایان رسید و بنده تا اواخر ماه جاری نمرات را در سامانه گلستان ثبت خواهم نمود . ارفاق لازم به صورت کلی به دانشجویان به صورت یکسان داده خواهد شد ( البته به جزء چند دانشجو که شرایط ارفاق ندارند.)

در صورتی که میان ترم به ضرر شما باشد سامانه گلستان اتوماتیک وار نمره میان ترم را حذف و نمره پایان ترم شما را بر حسب 20 محاسبه خواهد نمود.

هیچ تکلیفی به غیر از آزمون میان ترم به هیچ دانشجویی داده نخواهد شد و آزمون مجدد نیز اخذ نخواهد شد.

ضمناً هر گونه آگاهی لازم در این سایت اطلاع رسانی خواهد شد و از تماس تلفنی و پیام اکیداً خودداری نمایید.

 • 134
 • 0
ادامه مطلب

امتحانات میان ترم تابستان

دانشجویان گرامی توجه فرمائید:

شرکت در کلاس های ترم تابستان دروس بنده کاملاً اختیاری می باشد و برای حضور شما نمره ای اختصاص داده نمی شود.

میان ترم به صورت تستی از کل کتاب طبق وضعیت منابع درسی گرفته خواهد شد.

فقط آزمون میان ترم اخذ خواهد شد و هیچ گونه فعالیت و تکالیف و ...قابل قبول نیست.

سوالات آزمون میان ترم به صورت مفهومی از کتاب می باشد نه از روی نمونه سوال.

شرکت در میان ترم کاملاً اختیاری می باشد و در صورتی که میان ترم به ضرر شما باشد سیستم آن را محاسبه نمی کند.

میان ترم آموزش و پرورش تطبیقی 21 مرداد رأس ساعت 9 صبح از طریق سایت اورسان اخذ خواهد شد.

میان ترم نظارت و راهنمایی تعلیماتی 22 مرداد رأس ساعت 10 صبح از طریق سایت اورسان اخذ خواهد شد.

میان ترم سنجش و اندازه گیری 23 مرداد رأس ساعت 12 ظهر از طریق سایت اورسان اخذ خواهد شد.

دانشجوی محترم بنده هیچ کانال و گروه مجازی نداشته و ندارم فقط از طریق این وب سایت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت . از تماس تلفنی و پیام خودداری فرمائید.

 • 178
 • 0
ادامه مطلب

دریافت فایل کتاب

دانشجویان عزیزی که قادر به تهیه کتاب نمی باشند، از طریق کلیک بر روی این لینک می توانند فایل کتاب را دریافت نمایند.

جهت دریافت وضعیت منابع درسی ( نام کتاب، مولف، حذفیات و ... )هر رشته به صورت جداگانه بر روی این لینک کلیک کنید.

مجدداً تأکید می گردد امتحان میان ترم از روی مطالب کتاب درسی بوده و دانشجو موظف به تهیه  مطالعه کتاب می باشد.

 • 342
 • 0
ادامه مطلب

برنامه کلاسی ترم تابستان

دانشجویان عزیز :

برنامه ترم تابستان دروس بنده طبق تصویر زیر می باشد تاکید می گردد کتاب دروس زیر را تهیه فرمائید امتحان میان ترم فقط از روی کتاب طرح خواهد شد

 

 • 173
 • 0
ادامه مطلب

تجدید نظر نهایی در نمرات میان ترم

دانشجویان گرامی :

نمرات میان ترم از طرف سازمان مرکزی دانشگاه قفل شده و غیر قابل تغییر می باشند قبل از قفل تجدیدنظر به شیوه زیر به صورت یکسان ( بدون هیچ استثنائی ) برای دانشجویانی که شرایط زیر را داشته اند در نظر گفته شده است:

1- برای آن دسته از دانشجویانی که فقط آزمون پایان ترم داده اند و نمره آنها 9.33 ( بر مبنای 20 ) بود تجدیدنطر ارفاقی شده و نمره قبولی گرفته اند.

2- فقط برای آن دسته از دانشجویانی که میان ترم داده وجمع نمره آنها( یعنی جمع میان ترم و پایان ترم )بالای 8.50 بود و حداکثر بعد از 10 دقیقه وارد سایت اورسان برای آزمون میان ترم شده اند تجدیدنظر ارفاقی نظر گرفته شده و نمره قبولی گرفته اند. توجه داشته باشید جمع نمره این دسته از دانشجویان باید قبل از تجدیدنظر ارفاقی 8.50 باشد یعنی قبل از تاریخ 15/4/1400 . دانشجویانی که بعد از ده دقیقه از شروع آزمون میان ترم وارد سایت اورسان شده و با توجه به تاکید مکرر مبنی بر عدم تماس تلفنی و ارسال پیام باز رعایت ننموده و به عناوین مختلف و از طریق همکاران و افراد دیگر درخواست ارفاق بیشتر نموده اند برای این دسته از دانشجویان تجدیدنظر ارفاقی در نظر گرفته نشده است و نمره آنها تغییر نیافته است.

3- برای آن دسته از دانشجویانی که نمره نهایی آنها ( بر حسب 20 ) کمتر از 6 بود جهت جلوگیری از افت معدل و مشروط شدن، ارفاق لازم شده است.( توجه داشته باشید برای این دسته از دانشجویان با تجدید نظر ارفاقی احتمالاً نمره نهایی انها به 8.50 رسیده باشد که شامل بند 2 (ارفاق پاراگراف بالا) نخواهند بود.

از دانشجویانی که در این مدت با رعایت موارد مطرح شده در این سایت از تماس برای ارفاق و ارسال پیام و ... خودداری نموده، نهایت تشکر را دارد.

دانشجویان گرامی نمرات قفل شده و غیر قابل تغییر می باشند همچنانکه قبلاً اعلام شده شاغل بودن، متاهل بودن، ترم آخر بودن، مشکل نظام وظیفه داشتن، مشکلات اقتصادی و ... دلیل موجه برای ارفاق بیشتر نبوده و دقیقاً به صورت یکسان و برابر ارفاق کلی شده است.

 • 160
 • 0
ادامه مطلب

قادر نبودن به پاسخگویی تماس های تلفنی

دانشجوی گرامی با توجه به مشغله کاری قادر به پاسخگویی تلفنی و پیام و ... نمی باشم گوشی تلفن بنده سایلنت می باشد لطفاً تحت هیچ شرایطی تماس نگیرید هرگونه درخواست غیر ارفاقی را به ایمیل kar.pnu2@gmail.com  و یا ایمیل kar.pnu@gmail.com ( با درج مشخصات کامل ) ارسال نمایید تا در صورت نیاز با شما از طریق ایمیل مکاتبه شود. هر آنچه لازم باشد از طریق این وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد. تنها راه ارتباط با بنده در ایام امتحانات ایمیل های فوق الذکر می باشد.

از اینکه رعایت می نمایید بسیار سپاسگزارم.

 • 227
 • 0
ادامه مطلب

ثبت نمرات میان ترم نظارت و راهنمایی تعلیماتی

دانشجویان گرامی نمرات میان ترم نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای آن دسته از دانشجویانی که مشکل شهریه نداشتند و اسمشان در لیست بود، در سیستم گلستان وارد شده و دانشجویانی که مشکل شهریه داشتند بعد از پرداخت سیستم اجازه ثبت نمره را خواهد داد.

برای کلیه دانشجویانی که حداکثر تا 10 دقیقه بعد از شروع آزمون وارد سایت اورسان شده اند 2 نمره ارفاق به صورت یکسان شده است.

برای آن دسته از دانشجویانی که در میان ترم شرکت ننموده اند سیستم گلستان نمره آنها را بر مبنای 20 محاسبه خواهد نمود.

دانشجوی گرامی همچنان که قبلاً نیز اعلام نموده ام هر گونه ارفاقی به صورت یکسان و کلی می باشد و هیچ استثنائی برای مشروط شدن، سربازی رفتن ، ترم آخر بودن ، و آزمون استخدامی، ده بار افتادن در این درس و ... نداریم برای کلیه دانشجویانی که در میان ترم شرکت نموده اند به یک شیوه یکسان ارفاق در نظر گرفته شده است.

تحت هیچ شرایطی آزمون میان ترم مجدد و درخواست تحقیق و کار عملی و تکالیف دیگر برای نمره میان ترم قابل قبول نیست هر دانشجویی که در آزمون میان ترم شرکت نموده باشد نمره برای آن درج خواهد شد در غیر اینصورت نمره از 20 محاسبه خواهد شد.

دانشجوی گرامی اگر میان ترم به ضرر شما باشد سیستم آن را در نظر نخواهد گرفت و نمره پایان ترم شما بر مبنای 20 محاسبه خواهد شد.

دانشجوی گرامی قادر به پاسخگویی تلفنی و پیام و ... نمی باشم لطفاً تحت هیچ شرایطی تماس نگیرید هر گونه درخواست غیر ارفاقی را به ایمیل kar.pnu2@gmail.com ( با درج مشخصات کامل ) ارسال نمایید تا در صورت نیاز با شما مکاتبه از طریق ایمیل شود.

 • 203
 • 0
ادامه مطلب

ثبت نمرات میان ترم درس آموزش و پرورش تطبیقی و جامعه شناسی آموزش و پرورش

دانشجویان گرامی نمرات میان ترم درس آموزش و پرورش تطبیقی و جامعه شناسی آموزش و پرورش برای آن دسته از دانشجویانی که مشکل شهریه نداشتند و اسمشان در لیست بود، در سیستم گلستان وارد شده و دانشجویانی که مشکل شهریه داشتند بعد از پرداخت سیستم اجازه ثبت نمره را خواهد داد.

برای کلیه دانشجویانی که حداکثر تا 10 دقیقه بعد از شروع آزمون وارد سایت اورسان شده اند 2.5 نمره ارفاق به صورت یکسان شده است.

برای آن دسته از دانشجویانی که در میان ترم شرکت نموده و جمع پایان ترم و میان ترم آنها نمره 9 و بیشتر بود ارفاق بیشتری در حد حداکثر 1 نمره شده است و  نمره آنها 10 شده است.

برای آن دسته از دانشجویانی که در میان ترم شرکت ننموده اند سیستم گلستان نمره آنها را بر مبنای 20 محاسبه خواهد نمود.

دانشجوی گرامی همچنان که قبلاً نیز اعلام نموده ام هر گونه ارفاقی به صورت یکسان و کلی می باشد و هیچ استثنائی برای مشروط شدن، سربازی رفتن ، ترم آخر بودن ، و آزمون استخدامی، ده بار افتادن در این درس و ... نداریم برای کلیه دانشجویانی که در میان ترم شرکت نموده اند به یک شیوه یکسان ارفاق در نظر گرفته شده است.

تحت هیچ شرایطی آزمون میان ترم مجدد و درخواست تحقیق و کار عملی و تکالیف دیگر برای نمره میان ترم قابل قبول نیست هر دانشجویی که در آزمون میان ترم شرکت نموده باشد نمره برای آن درج خواهد شد در غیر اینصورت نمره از 20 محاسبه خواهد شد.

دانشجوی گرامی اگر میان ترم به ضرر شما باشد سیستم آن را در نظر نخواهد گرفت و نمره پایان ترم شما بر مبنای 20 محاسبه خواهد شد.

دانشجوی گرامی قادر به پاسخگویی تلفنی و پیام و ... نمی باشم لطفاً تحت هیچ شرایطی تماس نگیرید هر گونه درخواست غیر ارفاقی را به ایمیل kar.pnu2@gmail.com ( با درج مشخصات کامل ) ارسال نمایید تا در صورت نیاز با شما مکاتبه از طریق ایمیل شود.

 • 190
 • 0
ادامه مطلب

نمرات سنجش وارد سیستم گلستان شد

دانشجویان گرامی نمرات درس سنجش و اندازه گیری برای آن دسته از دانشجویانی که مشکل شهریه نداشتند و اسمشان در لیست بود، در سیستم گلستان وارد شده و دانشجویانی که مشکل شهریه داشتند بعد از پرداخت سیستم اجازه ثبت نمره را خواهد داد.

برای کلیه دانشجویانی که حداکثر تا 10 دقیقه بعد از شروع آزمون وارد سایت اورسان شده اند 2.5 نمره ارفاق به صورت یکسان شده است.

برای آن دسته از دانشجویانی که در میان ترم شرکت نموده و جمع پایان ترم و میان ترم آنها نمره 9 و بیشتر بود ارفاق بیشتری در حد حداکثر 1 نمره شده است و  نمره آنها 10 شده است.

برای آن دسته از دانشجویانی که در میان ترم شرکت ننموده اند سیستم گلستان نمره آنها را بر مبنای 20 محاسبه خواهد نمود.

دانشجوی گرامی همچنان که قبلاً نیز اعلام نموده ام هر گونه ارفاقی به صورت یکسان و کلی می باشد و هیچ استثنائی برای مشروط شدن، سربازی رفتن ، ترم آخر بودن ، و آزمون استخدامی، ده بار افتادن در این درس و ... نداریم برای کلیه دانشجویانی که در میان ترم شرکت نموده اند به یک شیوه یکسان ارفاق در نظر گرفته شده است.

تحت هیچ شرایطی آزمون میان ترم مجدد و درخواست تحقیق و کار عملی و تکالیف دیگر برای نمره میان ترم قابل قبول نیست هر دانشجویی که در آزمون میان ترم شرکت نموده باشد نمره برای آن درج خواهد شد در غیر اینصورت نمره از 20 محاسبه خواهد شد.

دانشجوی گرامی اگر میان ترم به ضرر شما باشد سیستم آن را در نظر نخواهد گرفت و نمره پایان ترم شما بر مبنای 20 محاسبه خواهد شد.

دانشجوی گرامی قادر به پاسخگویی تلفنی و پیام و ... نمی باشم لطفاً تحت هیچ شرایطی تماس نگیرید هر گونه درخواست غیر ارفاقی را به ایمیل kar.pnu2@gmail.com ( با درج مشخصات کامل ) ارسال نمایید تا در صورت نیاز با شما مکاتبه از طریق ایمیل شود.

 

 • 169
 • 0
ادامه مطلب

کار عملی درس اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره خانواده

دانشجویان عزیزی که درس اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره خانواده با بنده داشته اند و در کلاس شرکت نداشته اند همانطور که در برنامه فایل برنامه کلاسی اعلام نموده بودم طبق آئین نامه آموزشی دانشگاه حضور در کلاس های دروس عملی الزامی می باشد و نحوه و میزان حضور در کلاس در نمره عملی شما صد در صد تاثیر خواهد داشت. شیوه انجمام کار عملی در جلسه ششم توضیح داده شده است که فایل آن در سایت اورسان موجود می باشد.

 • 189
 • 0
ادامه مطلب

قادر نبودن به پاسخگویی تلفنی

دانشجویان گرامی :

با توجه به مشغله فراوان کاری و ... قادر به پاسخگویی تماس و پیام تلفنی و واتساپی نمی باشم. هر آنچه لازم است تنها از طریق این سایت اطلاع رسانی می نمایم. پس خواهشمند است از تماس و پیام تلفنی خودداری بفرمائید.

با مطالعه دقیق مطالب و اطلاعیه های این سایت، در صورت ضرورت تنها می توانید سوالات خود را با مشخصات دقیق به ایمیل kar.pnu2@gmail.com ارسال نمایید در صورت تکراری نبودن سوالات در اسرع وقت از طریق ایمیل پاسخگو خواهم بود. تحت هیچ شرایطی برای ارفاق در میان ترم و یا ارسال تکالیف به جای آزمون میان ترم و ... ایمیل ارسال ننماییداگر قرار باشد ارفاقی صورت بگیرد به صورت عمومی برای کلیه دانشجویان بر اساس اصول منطقی و قاعده مشخص و به صورت یکسان ارفاق خواهد شد.

باز تاکید می نمایم به جهت مشغله کاری و ... از تماس تلفنی و پیام خودداری بفرمائید که قادر به پاسخگویی نمی باشم.

 

 • 195
 • 0
ادامه مطلب