نمرات تربیت رسانه ای

نمرات درس سنجش و اندازه گیری بر روی سایت گلستان قرار داده شد.

نحوه نمره گذاری بدین شیوه است:

1- دانشجویانی که قبل از ساعت 8 وارد سایت شده اند و بیش از 15 دقیقه سوالات در دست آنها بوده است دقیقاً همان نمره ای که در اورسان گرفته اند همان نمره در سیستم گلستان برای آنها ثبت شده است.

2- دانشجویانی که بعد از ساعت8:30 وارد سایت اورسان شده و کمتر از 8 دقیقه سوالات در دست آنها بوده حداکثر 1.25 نمره کمتر از نمره ای که در اورسان گرفته اند برای آنها ثبت شده است.

3- دانشجویانی که بعد از ساعت 8:30 وارد سایت اورسان شده اند و بین 9 تا 12 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده حداکثر 1 نمره از آنها کسر شده است ( از نمره ای که در اورسان گرفته اند ).

4- دانشجویانی که بعد از ساعت 8:30وارد سایت اورسان شده اند و بین 13 تا 18 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده به تناسب حضور در اورسان تا 75% نمره از آنها کسر شده است

دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند امتحان شفاهی بدهند لذا در قسمت اعتراض به نمره سیستم گلستان، درخواست اعتراض را با مضمون " درخواست امتحان شفاهی آنلاین" ثبت نمایند.

توجه داشته باشید تنها راه اصلاح نمره امتحان شفاهی آنلاین می باشد لذا به هیچ عنوان درخواست ارفاق و کمک به غیر از امتحان شفاهی ننمایید.

زمان شروع آزمون ساعت 8 بوده است که حداکثر نیم ساعت فرصت جهت ورود دانشجو در نظر گرفته شده است در حالی که توسط دانشگاه هیچ اختلالی در ورود دانشجویان گزارش نشده است . متاسفانه بعضی از دانشجویان به جای اینکه اول وارد اورسان شوند در گروه های تقلبی وارد شده و پاسخ های درست را یادداشت نموده و سپس وارد سایت اورسان شده اند که در کمتر از 5 دقیقه به زدن گزینه های صحیح اقدام نموده اند!!!!!!!!! توجه داشته باشید حتی اگر مولف کتاب هم بخواهد این امتحان را بدهد حداقل 10 دقیقه طول می کشد !!!

 • 49
 • 0
ادامه مطلب

نمرات سنجش و اندازه گیری

نمرات درس سنجش و اندازه گیری بر روی سایت گلستان قرار داده شد.

نحوه نمره گذاری بدین شیوه است:

1- دانشجویانی که قبل از ساعت 11 وارد سایت شده اند و بیش از بیست دقیقه سوالات در دست آنها بوده است دقیقاً همان نمره ای که در اورسان گرفته اند همان نمره در سیستم گلستان برای آنها ثبت شده است.

2- دانشجویانی که بعد از ساعت11 وارد سایت اورسان شده و کمتر از 8 دقیقه سوالات در دست آنها بوده حداکثر 1.25 نمره کمتر از نمره ای که در اورسان گرفته اند برای آنها ثبت شده است.

3- دانشجویانی که بعد از ساعت 11 وارد سایت اورسان شده اند و بین 9 تا 12 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده حداکثر 1 نمره از آنها کسر شده است ( از نمره ای که در اورسان گرفته اند ).

4- دانشجویانی که بعد از ساعت 11 وارد سایت اورسان شده اند و بین 13 تا 18 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده به تناسب حضور در اورسان تا 75% نمره از آنها کسر شده است

دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند امتحان شفاهی بدهند لذا در قسمت اعتراض به نمره سیستم گلستان، درخواست اعتراض را با مضمون " درخواست امتحان شفاهی آنلاین" ثبت نمایند.

توجه داشته باشید تنها راه اصلاح نمره امتحان شفاهی آنلاین می باشد لذا به هیچ عنوان درخواست ارفاق و کمک به غیر از امتحان شفاهی ننمایید.

زمان شروع آزمون 10:30 دقیقه بوده است که حداکثر نیم ساعت فرصت جهت ورود دانشجو در نظر گرفته شده است در حالی که توسط دانشگاه هیچ اختلالی در ورود دانشجویان گزارش نشده است . متاسفانه بعضی از دانشجویان به جای اینکه اول وارد اورسان شوند در گروه های تقلبی وارد شده و پاسخ های درست را یادداشت نموده و سپس وارد سایت اورسان شده اند که در کمتر از 5 دقیقه به زدن گزینه های صحیح اقدام نموده اند!!!!!!!!! توجه داشته باشید حتی اگر مولف کتاب هم بخواهد این امتحان را بدهد حداقل 10 دقیقه طول می کشد !!!

 • 41
 • 0
ادامه مطلب

ثبت نمرات در سیستم گلستان

دانشجویان عزیز نمرات به مرور در سیستم گلستان درج خواهد شد تا تاریخ 10 تیر کلاً ثبت خواهد شد.

هر درسی که نمراتش در سیستم گلستان ثبت بشود در این سایت نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

 • 50
 • 0
ادامه مطلب

نمرات آموزش و پرورش تطبیقی

نمرات درس آموزش و پرورش تطبیقی بر روی سایت گلستان قرار داده شد.

نحوه نمره گذاری بدین شیوه است:

1- دانشجویانی که قبل از ساعت 8:40 وارد سایت شده اند و بیش از بیست دقیقه سوالات در دست آنها بوده است دقیقاً همان نمره ای که در اورسان گرفته اند همان نمره در سیستم گلستان برای آنها ثبت شده است.

2- دانشجویانی که بعد از ساعت 8:40 وارد سایت اورسان شده و کمتر از 8 دقیقه سوالات در دست آنها بوده حداکثر 1.25 نمره کمتر از نمره ای که در اورسان گرفته اند برای آنها ثبت شده است.

3- دانشجویانی که بعد از ساعت 8:40 وارد سایت اورسان شده اند و بین 9 تا 12 دقیقه سوالات در دسترس آنها بوده حداکثر 1 نمره از آنها کسر شده است ( از نمره ای که در اورسان گرفته اند ).

دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند امتحان شفاهی بدهند لذا در قسمت اعتراض به نمره سیستم گلستان، درخواست اعتراض را با مضمون " درخواست امتحان شفاهی آنلاین" ثبت نمایند.

توجه داشته باشید تنها راه اصلاح نمره امتحان شفاهی آنلاین می باشد لذا به هیچ عنوان درخواست ارفاق و کمک به غیر از امتحان شفاهی ننمایید.

 

 • 48
 • 0
ادامه مطلب

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

نمرات درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی ثبت شده است برای این درس اگر برای دانشجویی علی رعم شرکت در امتحان  نمره ثبت نشده در سیستم گلستان در قسمت اعتراض به نمره درخواست بررسی مجدد را ثبت نماید.

دانشجویی که نسبت به نمره اعتراض دارد در قسمت اعتراض به نمره درخواست امتحان شفاهی نماید.

لطفاً در قسمت اعتراض به نمره درخواست ارفاق و کمک و ... تحت هیچ شرایطی ننمایید.

 

 • 42
 • 0
ادامه مطلب

نحوه نمره گذاری درس نظارت

دانشجوی گرامی تا 8 تیر کلیه نمرات به مرور وارد سیستم گلستان خواهد شد.

نحوه نمره گذاری در درس نظارت به شیوه زیر می باشد . دانشجویانی که تا بیست دقیقه بعد از شروع امتحان وارد سیستم شده اند (یعنی تا ساعت 13:50)و بیشتر از 20 دقیقه سوالات در دست آنها بوده است همان نمره اورسان را به عنوان نمره نهایی قرار داده ام که بر مبنای بیست محاسبه خواهد شد یعنی نمره 9 بر مبنای بیست 15 خواهد شد.

دانشجویانی که بعد از حضور در گروه ها و کسب پاسخ های درست در گروه با تاخیر وارد سایت اورسان شده و تنها کمتر از 5 دقیقه جواب سوالات را در سیستم زده اند حداکثر یک نمره کسر شده است که در دروس دیگر بیشتر کسر خواهد شد.

باز تاکید می شود بنده هیچ گروه و کانالی نداشته و صرفاً موارد لازم از طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد و نیازی به تماس و ... نمی باشد.

دانشجویانی که نسبت به نمره اعتراض دارند می توانند امتحان شفاهی بدهند و درخواست خود را از طریق واتساپ اعلام کنند.

 

 • 64
 • 0
ادامه مطلب

در ارتباط با شیوه نمره گذاری چند درس

با توجه به اینکه بنده شخصاً در گروه های به اصطلاح همفکری تقلبی که توسط چند شخص ایجاد شده بودند حضور مستمر و فعال داشتم و اسکرین شات های زیادی نیز از فعالیت این افراد موجود می باشد متاسفانه افرادی در قالب مدیر این گروه ها علاوه بر خیانت به دانشجویان موجب اختلال در روند نمره گذاری دروس بنده نیز شده که به کمیته انضباطی معرفی شده اند. اما از آنجا که در دنیای فناوری هیچ گونه فعالیتی پنهان نمی ماند و هر گونه ورود و خروج دانشجو به سیستم اورسان به صورت لحظه ای ثبت شده است با مراجعه به فایل نحوه حضور دانشجو در امتحان، مشخص گردید که دانشجویانی هستند در عرض 2 دقیقه به جوابگویی سوالات اقدام نموده و از نمره 12 تقریباً 11.5 گرفته اند . برای هیچ آدم عاقلی قابل توجیه نیست که یک دانشجو در عرض 2 دقیقه بتواند به 24 سوال تستی مفهومی که از روی نمونه سوال نیز طرح نشده باشند جواب بدهد!!!!!!! بنده شخصاً در گروه ها مشاهده می نمودم که لیست گزینه های درست در گروه قرار داده می شد و دانشجو فقط گزینه های درست را از گروه می گرفت و فوری وارد سایت اورسان می شد و بدون اینکه حتی صورت سوالات را بخواند فقط فقط دنبال گزینه ها بود گزینه درست را مطابق آنچه در گروه اعلام شده بود، می زد!!!!! حتی برای بعضی از امتحانات بنده یک سری دانشجو پیش قدم می شدند و گزینه های اعلام شده در گروه را فوری وارد سایت اورسان می کردند وقتی که می دیدند نمره آنها 10 شده فوراً در گروه اعلام می کردند که جواب ها باز بینی بشود و بقیه دانشجویان با بازبینی دوباره گزینه ها بتوانند نمره بیشتری بگیرند سری دوم نیز با وارد نمودن پاسخ ها به سایت اورسان می دیدند که 11 گرفتند و فوری آنها نیز اعلام می نودند که پاسخ 2 گزینه اشتباه بوده و بازبینی کنند خلاصه این روند ادامه داشت یک سری که واقعاً طمع کار بودند منتظر می موندند تا همه در سیستم اورسان پاسخ ها را وارد کنند و نمره 12 بگیرند ولی وقتی که می خواستند خودشان وارد سیستم اورسان بشوند سیستم اجازه ورود به آنها را نمی داد و غیبت می خوردند جالب اینجاست همین دانشجویان بعد از اتمام امتحان درخواست می کردند که دو دقیقه سیستم را باز کنیم تا بتواند سوالات را جواب بدهند!!!!!!!!!!!!!!! دانشجویی که ساعت 8 تا 10 امتحان دارد و در این فاصله وارد سیستم اورسان نشده و اطلاع هم نداده یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟

با توجه به تقلب دانشجویان بنده شخصاً بر اساس زمان در دست داشتن دانشجو 8 نمره را اختصاص می دهم یعنی دانشجویی که در عرض دو دقیقه 11 گرفته کمترین نمره را به ایشان اختصاص می دهم حداکثر 12 از بیست.... دانشجویی که از دقایق اول امتحان در سیستم حضور داشته و 40 دقیقه مشغول جوابگویی بوده ولی نمره آن 5 شده مطمئن باشد که از 8 نمره به ایشان حداقل 7 نمره اختصاص داده می شود و نره ایشان از بیست 12 می شود.

سیستم اورسان برای اولین ورود،  لحظه اول ورود به سیستم اورسان را ثبت نموده و فقط لحظه آخرین دفعه ترک سیستم را ثبت نموده است یعنی اگر ساعت 8 وارد سیستم شده اید و در این امتحان سیستم ده دفعه شما را خارج نموده و دوباره برگشته اید به سیستم و دفعه آخر شما ساعت 9:40 از سیستم خارج شده اید سیستم ورود شما را 8 ثبت نموده و خروج پایانی را 9:45 دقیقه

 

دانشجویانی که به نمره اعتراض دارند سریعا از طریق واتساپ اعلام نمایند تا از آنها امتحان شفاهی اخذ شود و هر نمره ای که از امتحان شفاهی می گیرند دقیقاً آن را برایشان ثبت خواهم نمود حتی اگر صفر بگیرند.

خودتان قضاوت کنید دانشجوی ردیف اول در عرض دو دقیقه که در سیستم اورسان بوده از 12 نمره 10 گرفته اما دانشجوی دوم در عرض به مدت یک ساعت و 42 دقیقه تونسته است از 12 تنها نمره 3 بگیرد!!!!!!!!!!!! ضمناً دانشجوی اول به زمین و زمان و ائمه معصومین هم قسم می خورد که خودش جواب ها رو نوشته و تقلب نکرده و حتی می گوید منو دیدی تو گروه تقلبی کنم!!!!!!!! مطمئن باشید این دانشجو از 20 حداکثر نمره 13 بهش اختصاص داده می شود و دانشجوی دومی 10 می گیرد

در صورت اعتراض دانشجوی اول می تواند امتحان شفاهی آنلاین تصویری بدهد کسی که در دو دقیقه بتوانند جواب سوالات را بدهد می تواند مثل بلبل به صورت شفاهی جواب بدهد!!!!!!!!!

 • 68
 • 0
ادامه مطلب

ارسال تکالیف کارورزی و پروژه

توجه                                 توجه

دانشجوی عزیز تکالیف کارورزی و پروژه را به آی دی ( آدرس) زیر ایمیل فرمائید.

proje.pnu2@gmail.com

ضمناً از ارسال ایمیل خود اسکرین شات گرفته و تا ثبت نمره نزد خودتان نگه دارید.

 

 • 85
 • 0
ادامه مطلب

در ارتباط با گروه همفکران ( متقلبان )

متاسفانه در سه امتحان اخیر تعدادی از افراد به ظاهر دانشجو، اقدام به تشکیل گروه های تقلب تحت عنوان هفکران نموده که به نوعی توهین به فکر و شعور دانشجویی نموده اند.

آنچه بیشتر جای تاسف دارد حضور یک سری از دانشجویان در این گروه ها برای دستیابی به پاسخ صحیح سوالات می باشد. بنده شخصاً و ناچاراً در این گروه های تلگرامی و واتساپی با شماره فرعی وارد شده و شاهد فعالیت تک تک دانشجویان و رساندن پاسخ و درخواست های آنها از یکدیگر بوده ام که واقعا جای تاسف دارد. در این میان با همکاری سه تن از  دوستانم حداقل 400 اسکرین شات گرفته ایم که به عنوان سند موجود می باشند .  بیشتر دانشجویان در گروه به جای سایت اورسان حضور داشتند و تا ساعت 9 سایت اورسان را باز نمی نمودند با توجه به اینکه 90درصد دانشجویان با شماره های فرعی وارد شده بودند و تعدادی از آنها هم توسط خود دوستانشان شناسایی شدند و در حال شناسایی تمامی دانشجویان متقلب هستیم و نمره ای که سیستم اورسان به چنین دانشجویانی اعلام نموده نمره ملاک برای ثبت در سیستم گلستان نبوده و متناسب یا فعالیت دانشجو در گروه از ایشان نمره کسر خواهد شد و در صورت اعتراض امتحان شفاهی آنلاین اخذ خواهد شد.

با توجه به شرایط پیش آمده تحت هیچ شرایطی به نمره ای که سیستم اورسان به شما اعلام نموده دل خوش نکنید و در صورت لزوم از تک تک دانشجویان آزمون شفاهی آنلاین گرفته خواهد شد . 

بسیار متاسفم برای افرادی که مدیریت این گروه ها را بر عهده گرفته و غافل از اینکه چه جنایتی در راستای علم و دانش دانشجویان مرتکب می شوند به فعالیت خودشان در این مدت ادامه داده اند مطمئن باشند که به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد تا ضمن نمره 25% یک ترم هم محروم شوند. 

کرونا وجود دارد و بهانه ای شده برای  امتحانات غیر حضوری . اما اگر دانشجو در منزل از روی کتاب سوالات را جواب بدهد بسیار بهتر از این است که شخصی کل پاسخ ها را در اختیارش قرار دهد و در عرض یک ربع نمره عالی بگیرد زیرا بررسی نمودن و پیدا نمودن جواب  سوال از روی کتاب جنبه یادگیری را دارد اما واقعاً در اختیار قرار دادن کلیه پاسخ سوالات به یک دانشجو در واقع خیانت به آینده آن می باشد...

 

 • 142
 • 0
ادامه مطلب

در ارتباط با واحد درسی پروژه و کارورزی - فقط دانشجویان واحد سردشت

دانشجویان عزیز برای این دو درس کلاس برگزار شده و آنچه لازم بوده در کلاس توضیح داده شده است و بر روی همین وبط سایت نیز برای آن دسته از دانشجویانی که در کلاس تشریف نداشتند نحوه انجام کار عملی قرار داده شده است . ضمناً برای این دو درس هیچ گونه امتحانی اخذ نخواهد شد.

لینک مربوط به دروس کارورزی و پروژه

 • 256
 • 0
ادامه مطلب

درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

دانشجویانی که این درس رو با بنده دارند برای واحد عملی باید دو مصاحبه شغلی و خانوادگی با نزدیکانشان داشته باشد و چگونگی روند هر مصاحبه را جداگانه به صورت دست نویس آماده نمایند و آن را به ایمیل proje.pnu2@gmail.com  تا مورخ 10 خرداد ارسال دارند. توجه داشته باشید تمام موارد ذکر شده در هر مصاحبه را با دقت یادداشت نمایید ( از جمله نحوه بیان کردن مشکل توسط مراجع ، نوع مشکل، نوع روش بکار گرفته برای مشاوره ، توصیه های شما و ... )

 • 116
 • 0
ادامه مطلب

لغو امتحانات میان ترم

توجه توجه

با توجه به عدم آشنایی تعداد زیادی از دانشجویان با سامانه پیام من و (همچنین دریافت هزینه از دانشجویان ) و آماده نبودن سیتم اورسان برای امتحانات میان ترم، لذا طی هماهنگی صورت گرفته با استان، برای دروس بنده تنها از دانشجویان محترم امتحان پایان ترم گرفته خواهد شد و نمره بر مبنای 20 محاسبه خواهد شد.

 • 354
 • 0
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویان عزیز ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند در ترم جاری ( نیمسال دوم ) هیچ گونه تکلیفی به غیر از امتحان از کتاب درسی جهت آزمون پایان ترم و میان ترم داده نخواهد شد لذا ضمن مطالعه کتاب آمادگی داشته باشید 10 روز قبل از امتحان اطلاع رسانی خواهد شد . نحوه امتحان ( از لحاظ تستی و یا شفاهی ) زمان امتحان هنوز مشخص نیست و از طریق این سایت به اطلاع خواهم رساند.

 • 394
 • 0
ادامه مطلب

ایجاد وب سایت جدید برای ترم دوم

دانشجویان عزیز این وب سایت برای نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399 می باشد به زودی وب سایت دیگری برای نیمسال دوم ( ترم جاری) ایجاد خواهد شد و اطلاعیه های ترم جاری در آن قرار خواهد گرفت.

 • 838
 • 0
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس پروژه و کارورزی

با توجه به حجم بالای فایل های شما سایت مقدور به ساپورت فایل بعضی از دانشجویان نمی باشد لذا بهتر است در صورتی که از طریق سایت فرستاده ای و ایمیل تائید برای شما ارسال نشده از طریق آی دی ایمیل ذیل نسبت به ارسال اقدام نمایید. ضمنا در ارسال ایمیل یک شماره تلفن همراه نیز درج نمایید زیرا برای بررسی پروژه ها با شما تماس گرفته خواهد شد.

proje.pnu2@gmail.com

 • 313
 • 0
ادامه مطلب

در ارتباط با درس پروژه و کارورزی دانشجویان واحد سردشت

دانشجویان عزیز ( فقط واحد سردشت) که درس پروژه و کارورزی با بنده دارند تا 25 ماه تکالیف خودتان را از طریق فرم سایت ارسال نمایید.

لینک فرم شماره 1 ارسال تکالیف

 

لینک شماره 2 ارسال تکالیف ( پیشنهاد می شود از این فرم استفاده کنید )

 • 376
 • 0
ادامه مطلب